23 Oktober 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

#AWKDaily – 10 April 2021

awkdaily

Senator Arya Wedakarna bersama Dirut PT Bank BNI di Kempinski Bali Astungkara Kredit Usaha Rakyat dan Stimulus untuk Bali meningkat ditahun 2021-2022 🇲🇨