24 Oktober 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

#AWKDaily – 11 April 2021

awkdaily

Beliau Ratu Gusti Wedakarna, menyerahkan Tongkat Majapahit Tri Ananta dan Kitab Suci Bhagawad Gita kepada Ida Sulinggih ring Kawitan Pasek Kayu Selem @balabalimula_kayuselem @balabalimula_kayubihi Hadir dipuncak karya piodalan KAWITAN. Rahayu 🙏