23 Oktober 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

#AWKDaily – 11 April 2021

awkdaily

INI SIH Memang Kameranya Saja Kebetulan Bagus Ya, maklum HP baru 😩 Pokokne Ajik Pantau 😎