24 Oktober 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

#AWKDaily – 16 April 2021

awkdaily
  • 172764663 1062209514188282 4921350124580834163 n
  • 174322132 1364077437281010 3142821328221785022 n
  • 173567929 2928284720789355 5484244490802817447 n
  • 173891492 205413074392060 8817562258798011650 n
  • 173157062 1395367294163849 1211452070426641202 n

Menyambangi kawan lama di Jimbaran Kuta Selatan 😇