24 Oktober 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

#AWKDaily – 17 April 2021

Hari ini giliran Tameng Marhaen 🇲🇨 yang kawal 🔥