23 Oktober 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

#AWKDaily – 26 April 2021

awkdaily

Beliau Ratu Aji Gusti Wedakarna hadir di Pernikahan Ernest – Windy usai pemberkatan di Gereja Katolik dan resepsi di Sudirman Jakarta. Windy adalah keponakan dari Ratu Gusti dan juga cucunda dari Shri Wedastera Suyasa ❤️