24 Oktober 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

#wedakarnavideo – 25 April 2021

Selamat Hari Raya Kuningan Untuk Seluruh Umat Hindu Nusantara 🇲🇨 Om Namo Siwa Ya Namah 🕉