23 September 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

Hari: 14 Mei 2021

1 min read

Penglingsir Puri Tulikup Gianyar mesadu ajeng ring Istana Mancawarna Tampaksiring. Sejumlah nasihat, harapan dan program beliau akan dilaksanakan oleh Ratu...