24 Oktober 2021

Arya Wedakarna

Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III

#AWKDaily – 15 Mei 2021

awkdaily
  • 186308643 491872448525708 8972856391166201857 n
  • 186222948 6131229513569675 3066093337379463783 n
  • 185788516 537926694290179 8779562456296489845 n
  • 186874941 2203140116493750 4980743301861732931 n
  • 186741821 920664625455536 618434073921631388 n
  • 187065814 3967974579946740 9200904076315997984 n
  • 185785756 285773803250917 2128386726612842310 n
  • 185541165 177903184244134 5688475664563511543 n
  • 187341122 2875078586142038 1650114359194036800 n

Menjamu Pangeran dari Keraton Surakarta Solo Jawa Tengah, Bendoro Raden Mas Prabu di Istana Mancawarna Bali dan @jullianapaundra didampingi bapak Enong Ismail. Sepakat membentengi budaya Indonesia. Diserahkan Cihna Dalem berupa Kitab Bhagawad Gita dan Patung Sri Krisna kepada para tamu. Bali – Solo semakin erat 🇲🇨